Iloa, valoa ja inhimillistä lämpöä

Meistä

Pikku Tammessa pienen lapsen ympäristö on aito, turvallinen ja lempeän kodinomainen – täynnä iloa, valoa ja inhimillistä lämpöä. Pyrimme ylläpitämään pienen lapsen luontaista luovuutta ja mielikuvitusta, sekä kiinnostusta liittyä fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöönsä omana itsenään, omien kiinnostuksen kohteidensa kautta.

Pedagogiikka

Pikku Tammessa toteutetaan steinerpedagogiikkaa. Tämä alunperin Keski-Euroopassa syntynyt Waldorf-liikkeeseen kuuluva pedagoginen suuntaus perustuu itävaltalaisen filosofin Rudolf Steinerin näkemyksiin ja tutkimuksiin ihmisen kehityksen lainalaisuuksista. Pienen lapsen pedagogiikassa toimintaympäristöllä on suuri painoarvo. Ympäristön keskeinen tekijä on tässä ikävaiheessa kasvattaja eli aikuinen ihminen lapsen äärellä. Oppiminen tapahtuu jäljittelyn kautta ja aikuinen kasvattajana sisäisellä asenteellaan ja toiminnallaan vaikuttaa lapsen kasvuun ja kehitykseen olennaisella tavalla.

Pieni lapsi aistii maailmaa ympärillään ja on aluksi yhtä sen kanssa. Steinerpäiväkodissa pienen lapsen ympäristö on aito, turvallinen ja lempeän kodinomainen. Se on täynnä iloa, valoa ja inhimillistä lämpöä. Pedagogiikassa pyritään ylläpitämään pienen lapsen luontaista luovuutta ja mielikuvitusta, sekä kiinnostusta liittyä fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöönsä omana itsenään, omien kiinnostuksen kohteidensa kautta. Steinerpedagogiikka on kansainvälistä ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Steinerpedagogiikassa pyritään ylläpitämään pienen lapsen luontaista luovuutta ja mielikuvitusta, sekä kiinnostusta liittyä fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöönsä omana itsenään, omien kiinnostuksen kohteidensa kautta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä eroja Steinerpäiväkodin ja ”tavallisen” päiväkodin välillä voi olla?

Lapset kohdataan yksilöinä ja lapsiryhmät ovat Steinerpäiväkodeissa pieniä. Vuodenajat ja juhlat huomioidaan monella tavalla päiväkodin elämässä. Lapsi oppii alle kouluikäisenä pääasiassa jäljittelyn kautta, joten meillä opitaan pääasiassa itse tekemällä.

Täytyykö lapsen olla luova ja taiteellinen, jotta voi tulla Steinerpäiväkotiin?

Ihan kaikki lapset voivat tulla ”steinerpäiväkotilaisiksi”. Pedagogiikallamme pyrimme säilyttämään lasten myötäsyntyisen luovuuden ja mielikuvituksen rikkauden.

Mitä steinerpäiväkotilaisen huoltajilta edellytetään?

Avointa suhtautumista yhteisöllisyyteen. Ei tarvitse olla erityistaitoja. Hiukan ylimääräistä aikaa ja intoa osallistua aktiivisesti yhteisiin tapahtumiin, sekä varainhankintaan yms. on hyvä olla.

Vuodenkierrossa arki on elämää juhlasta juhlaan

Rytmi ja leikki

Pyrimme rakentamaan lasten päivärytmin sellaiseksi, että lapset jaksavat mukavasti aamusta iltapäivään, eikä toiminta käy kenellekään liian raskaaksi. Rauhalliset, keskittymistä vaativat hetket vuorottelevat päivän mittaan tasaisesti vauhdikkaampien tekemisten kanssa. Rytmi kantaa ja hengittää. Ohjatut tuokiot vuorottelevat itseohjautuvan, lapsen sisäisyydestä kumpuavan leikin kanssa. Tuttu ja turvallinen aikuinen on läsnä auttamassa lasta leikin alkuun ja tarvittaessa myös kanssasäätelijänä, kun opetellaan sosiaalista vuorovaikutusta. Tällainen lapsen ”vapaa" leikki on steinerpäiväkodissa tärkeä osa päivittäistä elämää. Leikissä opitaan monia taitoja kädentaidoista tunneilmaisuun.

Pikku Tammen viikossa jokaiselle viikonpäivälle on oma toimintansa. Esim. leipominen, satujumppa ja retkeily kuuluvat säännöllisesti viikkorytmiin. Pikku Tammessa eletään myös vuodenkierrossa. Päivittäisten laulu-, loru- ja satuhetkien sisältö vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Lasten arki on elämää juhlasta juhlaan. Kauden aikana vietetään yhdessä tutuimpia vuodenkierron juhlia ja tietysti jokaisen lapsen syntymäpäivää.

Pikku Tammessa leivotaan joka viikko.
Vapaa leikki on steinerpäiväkodissa tärkeä osa päivittäistä elämää.

Ruoka

Tarjoamme lapsille päivittäin vilja–kasvispainotteisen lounaan ja välipalan omasta keittiöstämme. Ruoka valmistetaan alusta asti itse. Sen valmistaa ammattitaitoinen kokki, jonka ruokalistalta lasten onkin vaikea valita vain yksi oma lempiruoka syntymäpäivänsä toiveruoaksi. Keittiössä valmistuvat myös herkulliset taikinat lasten leipomispäivän iloksi. Saamme usein lounasruoan lisukkeena omassa keittiössä samana aamuna paistettua leipää.

Herkulliset tuoksut leijailevat keittiöstämme ja kutsuvat lapsia lounaalle, jolla onkin päivittäin keskeinen rooli. Lounashetki yhteisessä pöydässä oman ryhmän kanssa on päivän sydän. Lounaalla maistellaan erilaisia makuja ja ihastellaan värejä. Ruoan äärellä rauhoitutaan ja opitaan tärkeitä vuorovaikutustaitoja.

Steinerpäiväkoti Pikku Tammessa ruoka valmistetaan alusta asti itse.
Steinerpäiväkoti Pikku Tammessa ruoan valmistaa omassa keittiössä ammattitaitoinen kokki

Ilmoittaudu päiväkotiin

Ilmoittautumisemme on auki vuoden ympäri. Klikkaa linkistä ja täytä ilmoittautumislomake, täytämme vapaita paikkoja ilmoittautumisjärjestyksessä.

Täytä ilmoittautumislomake